top of page

Om instrumentene

De to instrumentene kan spores helt tilbake til antikken, gjennom tekster i Bibelen og skulpturer i det gamle Hellas, Egypt og Mesopotamia. 

Lyren og senere; harpen har gjennom historien representert det forfinede, dydige og åndelig høyverdige, mens panfløyten har stått for det folkelige, sanselige, ustyrlige. 

En skulle derfor tro at det ville være et utfordrende musikalsk prosjekt å sette disse instrumentene sammen til en duo?

Men harpens klare, varme klang, kombinert med panfløytens luftige urtone, skaper en klanglig helhet av to instrumenter som utfyller hverandre og kler hverandre særledes godt.

bottom of page